Az acidum2.hu weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett Partnereinek a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.További tájékoztatást a cookie-król Adatvédelmi tájékoztatónkban talál.
Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

Jelen szállítási feltételek az Acidum-2 Kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekről külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben.

Jelen rendelkezések hatályba lépésének dátuma 2017. január 1.

A megrendelés és annak teljesítése

A Szállító alapvetően írásbeli megrendelést fogad el, ami történhet levélben vagy e-mailen keresztül. Szóban vagy telefonon adott rendeléseket a Szállító csak ismert, rendszeres Vevőktől fogad el. Ellenkező esetekben a Szállító fenntartja a jogot arra, hogy a Vevőt illetve megrendelést leellenőrizze. Ez esetenként a megrendelés teljesítésének időbeni elhúzódását vonhatja maga után.

Ha bárminemű kétség merül fel a Vevő fizetési készségével kapcsolatban , a Szállító fenntartja a jogot , hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. fizetési megállapodás, szállítási szerződés, árajánlat).

A megrendeléseket a Szállító a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja, mely visszaigazolás küldése történhet e-mailben (csatolt fájlként) vagy levélben. A Szállító az aláírás nélküli visszaigazolást is érvényesnek tekinti, mivel azok elektronikus úton készülnek. A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve annak tudomásul vételét nem ellenőrzi. Amennyiben a Vevő az áru megérkezéséig nem jelzi bárminemű kifogását, a Szállító a megrendelést (illetve a visszaigazolását) érvényesnek tekinti.

A Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, azonban az esetleges késésből adódóan Szállító kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. A Szállító módosíthatja a szállítási határidőt, melyről haladéktalanul értesíti a Vevőt. Ekkor a Vevőnek jogában áll a módosítást érintő tétel(ek) lemondása. A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

A visszaigazoláson szereplő árakat a Szállító magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek eltérhetnek az esetleges korábbi árajánlattól. Ebben az esetben a Vevőnek jogában áll a megrendelés visszamondása.

A megrendelések átvétele, kézbesítése, vagy szállítása, előzetes egyeztetést követően GLS futárszolgálattal, saját gépjárművel, vagy telephelyen történő személyes átvétellel történhet. A szállítási mód nagy mértékben függ a termék terjedelmétől, értékétől, érzékenységétől, illetve vegyszerek esetén azok veszélyességétől. A várható szállítási határidőt a Szállító előzetes egyeztetés alapján pontosítja.

 Amennyiben a Szállító szállítási költséget is felszámol, azt jelzi a megrendelés visszaigazolásán.

A Szállító mindent elkövet a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében, ebből adódóan fenntartja a jogot arra, hogy egy megrendelést akár több részletben szállítva (és számlázva) teljesítsen. Ez alól kivételt képeznek azon termékek, melyek nyilvánvalóan csak egy másik termékkel együtt használhatóak (pl. egy készülék és tartozéka).

Határidőn túli szállításnál, ha a Vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.

A Szállítónak minden esetben jogában áll meghatározni a szállítási módot. A Vevőnek kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a Szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot dokumentálni kell. Ekkor a Vevő megtagadhatja az átvételt.

A Szállítót a történtekről minden esetben haladéktalanul értesíteni kell.

Minőség, szavatosság és garancia

A Szállítónak kötelessége tájékoztatni a Vevőt a megvásárolni kívánt termék műszaki és minőségi paramétereiről, ugyanakkor a Szállító csak a tájékoztató anyagokban szereplő,illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességéért tud felelősséget vállalni.

A Szállító (egyedi esetektől eltekintve) a hazai szavatosságra,illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a Vevőnek kötelessége a vásárlás tényét és időpontját számlával és garancialevéllel igazolni. A Szállító a reklamációt köteles díjmentesen kivizsgálni. A Szállító elvárja a Vevő teljes körű együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli megegyezésre.

A Szállító,elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén,a termék illetve a probléma jellegétől függően vállalja a termék javítását vagy cseréjét. A Szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.

Számlázás és fizetési mód

A Szállító a számla első példányát a szállítási módtól függően az áruval vagy utólag postán juttatja el a Vevőnek.

A fizetési mód az általunk küldött árajánlatban rögzített feltételek szerint lehet előre utalás, készpénz, utánvét (GLS szállítás esetén), illetve átutalás (egyedi megegyezés szerint 10,15 vagy 30 nap).

Az előre megbeszélt fizetési módot az árajánlat és a megrendelés visszaigazolása is tartalmazza. A számlán feltüntetett fizetési mód megegyezik a fent említett dokumentumokon feltüntetettekkel.

A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a mindenkori érvényes késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése,illetve folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.

A számla kiegyenlítéséig a Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállás a esetén a Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani a Vevőtől.

Amennyiben a Vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a Szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.

Egyéb rendelkezések

Jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek közzétételére a Szállító nem kötelezi magát, de hivatkozhat rá kiadott bizonylatokon vagy szerződésekben.

A szállítási feltételek bármely másolata csak a Szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.